Според МОН изискването им било недопустимо. Директорите контрират, че така гарантират редовно посещение на избралите целодневно обучение

DSCF0632

Министерството на образованието определи като недопустимо решението на училищата да изискват от родителите декларация, че не желаят децата им да се обучават в целодневна организация. Изискването на подобен документ не почивало на никакви законови разпоредби и нямал правна стойност.

При определяне на училищния план-прием трябва да се отчита възможността за осигуряване на целодневна организация. Държавата създава условия за разширяването й, съобразно възможностите на училището, не само в начален курс, а и от 5 до 7 клас, се казва в писмото на МОН до училищните директори.

Те обаче контрират, че изискват подобни декларации, тъй като родителите гледали на часовете от занималнята като на незадължителни. Много деца посещавали езикови курсове, ходели на тренировки или други вид занимания и родителите бързали да ги вземат преди да са приключили часовете. Нерядко дори възниквали разпри с учителите, че не желаят да ги освободят.

Нормативът на учителите се формира на база на часовете от целодневната организация. На основата на подадените заявления се създават групи и се назначават щатни педагози, които получават заплата. Избралите да посещават самоподготовка  деца задължително посещават всички часове и преподавателят пише по същия начин отсъствия в дневника, както при заниманията от задължителната, обясняват директорите. Доста родители обаче действали избирателно и водели децата, когато решат, че не могат да се справят с елементи от учебния материал.

Има ученици, които са неудовлетворени и се отписват, но трябва да подадат заявление и да посочат разумна причина, уточняват директорите.