Инструментът в гимназията да се изучава веднъж седмично в индивидуален час, предлагат от Асоциациите на училищата с профилирано и разширено обучение по музика и по хореография

Всички ученици от 8 до 10 клас да имат задължителен предмет “изкуства”

DSCF5509

Профилът хореография липсва в новия закон за училищното и предучилищното образование. За това алармират училищата членове на Асоциациите с профилирано и разширено обучение по музика и по хореография. Преди броени дни те са имали среща с експерта по музика в МОН Елена Търничкова и са внесли предложения за корекции, тъй като в момента се работят държавните стандарти към закона и учебните планове. Според тях трябва да се разработят типови учебни планове за разширено обучение по музика, хореография и изобразително изкуство в рамките на основното образование и първи гимназиален етап на средното за училищата, заварени с влизането в сила на закона, утвърдили се с това обучение.

Имаме опасения, че музиката и изобразителното изкуство могат да отпаднат от общообразователната подготовка в първия гимназиален етап, затова предлагаме да се изучават веднъж седмично в 8, 9 и 10 клас, обясняват директорите Таня Николова и Славка Щерева. В ръководените от тях СОУ-та – “Св.Св. Кирил и Методий” и “Любен Каравелов”, се изучават въпросните артпрофили. Предложението е предметът в задължителна подготовка да се нарича “музикално, танцово и изобразително изкуство”. Вариантите са два – според спецификата на училището, материалната база и интересите на учениците, да се предпочете само едното от трите изкуства или пък да се изучават всички веднъж в седмицата. Хореографията може да се води както от хореограф, така и от учител по физическо възпитание и спорт.

Освен часовете, предвидени в задължителна подготовка по изкуства, за разширеното изучаване на музика, където се изисква овладяването на инструмент или вокал, учениците да се обучават индивидуално, предлагат още от асоциацията, в която членуват двете пловдивски училища. Хореография се преподава само в СОУ “Кирил и Методий”.

Във втори гимназиален етап в задължителните модули за профилираните паралелки да се предвидят два инивидуални часа инструмент, а в избираемите да се изучават теоретични музикални дисциплини е становището на директорите.

От асоциацията настояват в типовия учебен план на паралелка с разширено изучаване на хореография – 1-7 клас, да има два часа хореография и те да се водят задължително с корепетитор. Така всяко дете ще учи хореография групово два пъти седмично. Реално броят на раздадените часове на преподавателите са 4, което оскъпява единния разходен стандарт с 0.2%, обяснява Николова.

Що се отнася до разширеното изучаване на музика, в 1-4 клас инструментът да се учи веднъж седмично, в който децата да се обособяват в групи до 5 ученици. В 5-7 клас индивидуално да е само обучението по инструмент, а по пеене да е в сборни групи, предлагат още артучилищата, които вече членуват в Асоциацията на европейските музикални училища.

1 КОМЕНТАР

  1. Тея некадърници и връзкари от това патетично министерство ако можеше и чалгата щяха да вкарат като предмет, само и само да не е нещо българско.

Коментарите са затворени.