Ректорът проф. Тони Шекерджиева-Новак и помощник-ректорът Костадин Мечев.

След преработка на първоначалния проект и одобрение на НИНКН, реконструкцията на националния паметник на културата е подновена, от МОН са отпуснали допълнителни 200 000 лева, обяви ректорът на АМТИИ проф. Тони Шекерджиева-Новак

Ректорът проф. Тони Шекерджиева-Новак и помощник-ректорът Константин Мечев.

След 3-годишно прекъсване, нови геоложки проучвания, поредица от срещи с експерти на различни институции,  преработка на първоначалния проект и издаване на ново строително разрешително, реконструкцията на Жълтото училище отново е в активна фаза. Това обяви днес ректорът на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Висшето училище стопанисва сградата, а фирмата изпълнител е обещала до 305 дни да завърши обекта. Така че през следващата учебна година студентите най-после ще могат да се обучават в сградата на най-старото училище в Южна България, което ще се превърне в пристан на всички изкуства.

 

Историята на ремонта

Историята на усилията това да се случи започва точно преди 10 години с благотвортителните концерти на именити възпитаници на Академията, сред които Васко Василев, Теодосий Спасов и Бинка Добрева. Със събраните средства е финансиран първоначалният проект за реконструкция, припомни помощник-ректорът Константин Мечев. Договор със строителя се подписва след обществена поръчка 7 години по-късно, но работата прекъсва заради нужда от геоложки проучвания на основата. През януари 2018 година е препоръчана преработка на проекта, а година по-късно Националният институт за недвижимо културно наследство съгласува промените. От фирмата за строителен надзор „Контрол инвест“ обаче дават становище за провеждане на срещи между Министерството на културата, Камарата на строителите, Община Пловдив и АМТИИ от гледна точка на безопасността на сградата и в резултат на дискусия се взима решение за повторна корекция на проекта. АМТИИ се съобразява с препоръките и прави доработка. Проектът е съгласуван с НИНКН на 20 януари 2020 година. Документите са внесени в общината на 1 юни, а на 23-ти влиза в сила издадената заповед за строителни дейности. През август стартират преговорите с фирмата изпълнител за подписване на допълнително споразумение и от началото на септември строителните дейности са възобновени.

„Сградата имаше тежки конструктивни проблеми. Разликата е, че няма да се налива бетон при запазен външен вид на сградата, а укрепването ще стане чрез т.нар. торкретиране. То се прилага за заздравяване на стари каменни стени, които се запечатват чрез специална техника. Това доближава характеристиките им до здравината на бетонните и гарантира пожаробезопасност и устойчивост на земетръс. Торкретиране обаче ще се извършва само отвътре. Отвън каменните стени ще останат в сегашния си вид“, обясни помощник-ректорът Константин Мечев. По препоръка на специалистите ще се запази вътрешната метална конструкция, която ще се „облече“ в гипсокартон.

Най-трудно било да се постигнат допирните точки между изискванията  на различните институции, които имат отношение към паметника на културата от първа категория – от национално значение. И в момента продължава взимането на проби от изкопите, а сградата продължава да изненадва архитекти и строители.

Средствата

За ремонта АМТИИ получи целево от държавата 1,1 млн. лева, а община Пловдив добавя още 100 000. Тази година проф. Шекерджиева успява да договори с Министерството на образованието и науката 200 000 и с допълнителни средства от капиталовата програма на висшето училище сумата, с която ще се извърши реконструкцията, става 1. 5 млн. лева с ДДС. Оскъпяването е с близо 400 000 лева от първоначално определената. За 305 дни Жълтото училище трябва да бъде възкресено в автентичния си вид, в който е било построено през 1868 година, но укрепено срещу земетръс и осъвременено. Сграда ще обедини всички изкуства.

След реконструкцията

Оригиналната конструкция се запазва. Трите етажа ще продължат да са свързани с дървена стълба, която след ремонта ще бъде подсилена с метални конструкции и ще отговаря на всички противопожарни изисквания. Предвидени са ателиета и изложбена зала за художниците, компютърна зала за графичните дизайнери, както и зала за камерна музика. В сградата ще имат свои зали Академичният китарен състав и Академичният оперен театър. Учебните зали ще са на втория и третия етаж, обясни проф. Новак.

История

Жълтото училище е най-старата сграда в Пловдив, която все още се използва по предназначение. Тя е и първата новопостроена през Възраждането, за да служи за обучение. Високата порта позволява полагане на първия камък с благоволението на султан Абдул Азис. Условието обаче е българите да съберат парите за градежа. Така те сами се облагат с данък, който да осигури нужните средства. В сградата Пловдивското главно училище, създадено от Епархийското училище, първоначално започва да подготвя свещеници. По-късно в него са учили Вазов, Каблешков, Дебелянов, а учители са били Петко Каравелов и Петко Р. Славейков.  От 1964 г. се ползва от АМТИИ.