Ректорът на Медицинския университет проф. д-р Марияна Мурджева е в топ 5 по трудови доходи сред колегите си в страната

Завидни месечни възнаграждения декларираха ректорите на пловдивските държавни висши училища. Декларациите за имущество и интереси се попълват от всички, които заемат публични длъжности в страната. Те са встъпителни, годишни и след освобождаване от публична длъжност. Целта им е да дадат представа и проследят как се увеличава или намалява имуществото на тези, които заемат ръководни постове в държавния апарат. На деклариране подлежи имуществото на декларатора, съпруг/съпруга или фактически съжител, както и на непълнолетни деца.

Ето какво показва справка в регистъра на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, касаеща ректорите.

Безспорен фаворит е ректорът на Медицински университет – Пловдив проф. д-р Марияна Мурджева. Тя попада в топ 5 по трудови доходи сред колегите си в страната. Декларирала е 190 266 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи, което я нарежда на четвърто място измежду всички ректори и на първо сред пловдивските. Проф. Мурджева е посочила 30 593 лв.  извън заеманата длъжност и 10 678 от друга стопанска дейност. Общо годишният й доход възлиза на 230 000 лв., или около 20 000 лв. повече от миналата година. Разполага и с налични около 275 000 лв. и 80 000 лв. в банкови влогове.

Годишното трудово възнаграждение на ректора на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство проф. Тони Шекерджиева-Новак е 122 361 лева. Тя е декларирала 10 395 лв. извън заеманата длъжност и още толкова от стопанска дейност като едноличен търговец. Посочила е 130 000 лева налични парични средства и автомобил „Нисан Кашкай“.

На следващо място е проф. Румен Младенов, който вече започна втория си мандат като ректор на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. За 2022 година той е получил 118 280 лв. по основната си заплата и още 25 979 лв. извън трудови доходи. Има кредит от 80 000 лв. и остатък от лизинг за 5000 лв. Приходите му от друга стопанска дейност са 6058 лв.

Проф. Христина Янчева, която е втори мандат ректор на Аграрния университет, е декларирала 91 365 лв. от трудови доходи и 9 485 лв. от други стопански дейности. Има вложения във фондове на стойност 68 430 лева, банков влог за 30 000 евро и налични парични средства в размер на 4869 лв.

Проф. Пламен Моллов – втори мандат на ректор на Университета по хранителни технологии, се подписва под 72 958 лв. годишно от трудови доходи, а 12 497 лв. са декларираните извън заеманата длъжност. Има вложения в инвестиционни и пенсионни фондове за около 40 000 лв. През 2021 г. той и съпругата му са получили в наследство апартамент, гараж и къща с двор в Пловдив, прехвърляли са апартаменти, офиси и парцели в София-град, Пловдив и Куклен. Декларирал е налични парични средства 10 000 евро и 10 000 лева, банковите му влогове надхвърлят 100 000 лв.