Росица получава наградата си от проф. Никола Балабанов.

Росица Петкова от ОУ „Васил Петлешков” спечели на второ място на младежкия конкурс на Съюза на физиците

Росица получава наградата си от проф. Никола Балабанов.

Есе за научната стойност и значението на периодичната система и за работата на Менделеев като преподавател донесе на пловдивска седмокласничка призово място от национален конкурс по физика. За втора поредна година Росица Петкова от ОУ „Васил Петлешков” получава награда от тази надпревара, не крие радостта си нейният научен ръководител Милена Маврова. Настоящият конкурс бил посветен на обявената от ЮНЕСКО 2019-а за Международна година на периодичната система. Отличените есета били представени по време на Младежката научна сесия в рамките на 47-ата Национална конференция по физика. Роси се класира втора във възрастова категория 6-8 клас.

Роси е носител на отличието „Ученик на годината” на своето училище за 2016/2017 учебна година. Проектът й “Кръговрат на водата” й донесе първа награда на фестивала “Млада синя Земя”, организиран от Природонаучния музей в Пловдив.

Ето есето на Роси:

Научна стойност, значение на Периодичната система  и Менделеев като преподавател

 

И мислите и чувствата на човека са невидими и не можеш да ги докоснеш, да ги пипнеш с ръка! Но тази съвкупност от способности, този интелект, който не може да бъде видян, стои в основата на всяко наше извършено действие и сторено дело, което е факт!

Иван Жеков

Така започва стихосбирката на поета – „Мисия“, в която има поместени 33 прекрасни стихотворения. Да, така е. За интелекта на всеки човек съдим по стореното и извършено дело от него. Има стотици учени, оставили на света своето откритие, своите научни трудове, полезни за хората в почти всички области – химия, физика, биология, астрономия, геология и т.н.

Един от тях е руският учен Дмитрий Иванович Менделеев – откривател на Периодичния закон на химичните елементи. Това е мощен стимул за по-бързото развитие на химичната наука. Доказва се, че връзката между свойствата на елементите върху основата на атомната маса не е случайна, не е външна, а дълбоко се корени в природата, същността на елементите. Чрез периодичната система е илюстрирано, че количествените промени в атомната маса водят до качествени изменения в свойствата на химичните елементи. Местата, клетките в периодичната система са израз на определени характерни комплекси от физични и химични свойства. Оказва се, че тяхната промяна от клетка в клетка в хоризонтална и вертикална посока не е непрекъсната, а протича скоково и периодично. Ярко намира отражение закономерната промяна на металните свойства в неметалните и обратно. Няма елементи, които да са абсолютно метали и абсолютно неметали. Всеки елемент е носител на двете групи противоположни свойства и в зависимост от мястото му в периодичната система преобладават или едните, или другите свойства. По този начин Менделеевата система се явява образцов пример на противоположностите, включени в едно единство – химичният елемент.

Периодичният закон и система имат и голямо философско значение. Те са средство за опознаване по-пълно на окръжаващата околност и законите в нея.

Законът и системата се явяват като едно от най-великите открития в историята на химията. Нилс Бор подчертава, че това е пътеводната звезда на изследователите в химията, физиката, минералогията, техниката.

Разчитайки на тези научни доказателства, учениците на Менделеев са ги използвали в работата си в независимо коя област. А те не са били малко предвид неговата преподователска дейност. Той преподава в Симфереполската мъжка гимназия, в Ришельовския лицей в Одеса. Доцент на Имперския университет в Санкт Петербург – катедрата по химия. Професор е и в Санкт Петербургския технологичен институт – оглавява химическата лаборатория, преподава органична химия. Едновременно преподава в Николаевската инженерна и училищна академия – в института на инженерния отдел на съобщенията.

Сигурна съм, че много от тях, благодарение на своя учител са продължили да работят в областта на химията, физиката, геологията, метереологията, педагогиката, агрохимията в селското стопанство, нефтената промишленост.

Основавайки се на тези мои мисли и съждения аз искам да изразя дълбок поклон пред българския легендарен учител по физика в казанлъшката природоматематическа гимназия – Теодосий Теодосиев. Той въвежда своите възпитаници в необятния свят на тайни и възможности, за да се превърнат след години в творци. Един от учениците му е Теньо Попминчев, който създаде в САЩ миниатюрно устройство за ранно диагностициране на болестите. Защитава докторантура и като професор обучава бъдещи доктори в лазерната физика. Той е гордост за всички българи. Такива млади съвременни учени и то българи, ме карат да се гордея, че и аз Росица Петкова – ученичка в седми клас в ОУ „Васил Петлешков“ град Пловдив, съм българче, живея в страна с красива природа, в града на седемте хълма – Пловдив – моят град, моят дом, моето бъдеще. Вдигам гордо глава и казвам: България е моята родина, винаги българче аз ще се зова.