Графата „забележки” се заменя с “отзиви и информация”

elektronni-dnevnici-she-ima-vv-vsichki-uchilisha-i-detski-gradini

До две години ще бъдат въведени електронни дневници във всяко училище и детска градина в страната. През учебната 2018/2019 г. се очаква учебните заведения да заменят хартиените с електронни дневници. Това е записано в държавния образователен стандарт за информацията и документите в училище, утвърден от министър Меглена Кунева.

Документът регламентира създаването на национална електронна информационна система, в която да се интегрират поетапно всички сегашни регистри. Създадена е и възможност в електронно лично дело на всеки ученик да се отразяват развитието му, постиженията, наложени и отменени санкции. С акцент за позитивната дисциплина се цели да преобладават похвалите и стимулите. За ученика, вместо “забележка”, има графа “отзиви и информация”, които да го мотивират.

Идеята на МОН е да се създаде национална електронна система за всички училища. В нея профили ще имат учители, директори и ученици, а родителите в реално време ще могат да следят успеха на децата си и поведението им в училище. Системата уведомява родителите за резултатите и събитията, свързани с техните деца в училище, посредством SMS съобщения, e-mail, проверка чрез WEB портал или чрез обаждане по телефона.

И в момента доста пловдивски училища работят едновременно с електронни и хартиени дневници.

За реализирането на проекта ще бъдат закупени още компютри за учителите. Освен дневниците, до 2020 г. в електронен вариант трябва да преминат всички документи в училище, включително и досието на ученика.