Модернизирани кабинети по химия и предприемачество стимулират изследователския дух и умения. Стартира проект за пет мултифункционални и за футболно игрище

2 (34)

Електронен музикален звънец ще известява началото и края на часовете от новата учебна година в ОУ „Димитър Талев”. Модерната  озвучителна система е една от мерките на училището за превенция на агресията и справяне със стреса. Избрана от учениците музика ще ги посреща сутрин и ще звучи в междучасията във фоайето, двора  и класните стаи.

„Целта е да се създаде позитивна нагласа  за протичането на учебния ден. Системата дава възможност за радиопредаване и гласово известяване, свързва педагогическия персонал, охранителите и посетители чрез безжично предаване на съобщения, което пък е мярка за ефективен пропускателен режим, гарантиращ безопасна образователна среда”, обясни директорът Ирина Чолакова.

Училището ще изненада децата и с напълно обновен след цялостен ремонт и преоборудван кабинет по химия.  Средствата за реновирането са по проект за модернизацията на материалната база за часовете по химия и опазване на околната среда. Благодарение на интегрирания софтуер, използването на Енвижън приспособленията и облачните технологии има възможност за запис в различни файлови формати, печат, прожекция или обмен на работната информация в реално време. Така учениците могат да участват активно в часовете и да изнасят презентации.

Модернизиран е и кабинетът по технологии и предприемачество, където децата ще изграждат навици за здравословен начин на живот и хранене, ще се стимулират изследователският дух и умения в реална учебна среда и ще позволи реализиране на модела учене чрез правене.

Индивидуални работни места на маси за рисуване,  подбрани в пастелни цветове създават комфорт в часовете по изобразително изкуство.

зел

В южната част на училищния двор е изградена мобилна класна стая. В зеления кът са засадени храсти и цветя с помощта на родителите, изградена е автоматична поливна система. Ще бъдат поставени къщички и хранилки за птици, които учениците сами ще изработят.

На разположение на учениците е и площадка с открити фитнес-уреди.

Училището има изготвен проект за реновиране на съществуващата спортна площадка. Предвижда се специализирано футболно игрище и пет мултифункционални за футбол, волейбол и баскетбол в съчетание с лекоатлетическа писта със специална  настилка.  Средствата за градежа са от делегирания бюджет на училището.
бдп3