Датският архитект и урбанист Ян Геел и авторът на теорията за лидерството Анатолий Занковски с майсторски класове във висшето училище

Бакалавърската програма „Международен бизнес” е в партньорство с един от най-големите университети в Норвегия – BI Norwegian Business School

Новостите за предстоящата 2018/2019 година, професиите на бъдещето и възможностите за стипендия по програмата „Аз ще уча и ще успея в България” представи Варненският свободен университет на щанда си на кандидатстудентската борса във филиала на Техническия университет в Пловдив. Обучението вече ще е по професионални направления, след което студентите ще избират как да се профилират по специалности.

Разговор с Николай Драгоев – мениджър на кандидатстудентския прием

 

– От тази година университетът ще приема по професионални направления. Кое наложи тази радикална промяна в подхода? 

-Проучванията ни показаха, че този тип обучение дава повече възможности на студентите да обмислят избора си на специалност, както и да придобият широко профилна подготовка в рамките на професионалното направление. Това ще им даде и по-добър шанс за успешна реализация. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини в професионалното направление. Освен, че има лекционни курсове, студентът може да участва в практики, стажове, мобилности по програмите за международен обмен. След базовото обучение студентите имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

-Кои са професионалните направления, в които ще приемате студенти тази година?

-Професионалните направления са 10, в 8 от тях приемът е по професионални направления, в останалите 2 – „Право“ и „Архитектура строителство и геодезия“ приемът е по специалности. Мотото на кампанията ни тази година е „Професии за бъдещето”. Традиционно висок остава интересът в професионалните направления „Психология“, „Администрация и управление“, „Национална сигурност“ и „Информатика и компютърни науки“. Много от младите хора се насочват и към класическите направления като „Икономика“ или „Политически науки“. Университетът има добри традиции и в обучението в направленията „Изобразително изкуство“ и „Музикално и танцово изкуство“. Един от чудесните примери в тази посока е Академичният танцов театър на Варненския свободен университет – марка, доказала творческия си потенциал в партньорството с различни културни институции в цялата страна.

-Този начин на прием важи ли и за държавно регулираните професии?

-Приемът за специалности от държавно регулираните професии – „Право“, „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“, както и по специалности с обучение на чужд език, ще се извършва по специалности.

-С какво ще привлечете интереса на младите хора от Пловдив и региона?

-За нас това е един от приоритетните региони на страната. Едни от най-добрите ни студенти са родом от Пловдив и региона. Варненският свободен университет има свой филиал в Смолян от 2008 година. Висококачественото университетско образование, гъвкавите краткосрочните форми на обучение,  научните и приложни проектни изследвания са адаптирани към социално-икономическите особености на региона. От 2014 година в Пловдив е създаден и изнесен център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием. Интересът към специалността „Строителство на сгради и съоръжения“ тук е изключително висок – от една страна, заради сериозните темпове на растеж в строителния бранш в региона, и от друга – заради високото качество на обучение, което Варненският свободен университет предлага в тази специалност. Студентите, които идват от Пловдив, са изключително добре подготвени.

-И тази година битката за студенти ще бъде жестока, а местата във вузовете – повече от желаещите. Какво по-различно можете да предложите на кандидатите?

-На първо място високо качество на образованието, отговарящо на съвременните европейски стандарти на обучение. Ние сме един от малкото университети, които включват в преподавателския си състав не само утвърдени български преподаватели и експерти, но и чуждестранни имена. Едни от най-забележителните учени и специалисти в своята област – датският архитект и урбанист Ян Геел, създателят на концепцията „Градове за хората“, „бащата“ на валутния борд у нас – Стийв Ханке, проф. д.пс.н. Анатолий Занковский  – един от водещите специалисти по организационна психология и автор на теорията за лидерството през 21 век и много други. Всички те водят майсторски класове при нас, към които проявяват интерес не само студентите, но и хора от бизнеса. При последната ни среща Ян Геел разписа над 300 броя книги, които бяха буквално разграбени след лекцията му. Други сериозни имена са експерти от Силициевата долина, с които в момента развиваме проект за създаване на Център по предприемачество. Тази нова образователна среда, която се опитваме да изградим, започва да променя нагласите и очакванията на студентите за образованието. Поставянето им в конкурентна международна среда провокира у тях развитието на нови умения и компетентности. И им дава възможност да гонят други върхове на приложението на науката.

-Разработвате съвместни образователни програми с чужди университети.

-Партньорите ни са от САЩ, Руската Федерация, Германия, Италия. Едно от успешните ни партньорства е бакалавърската програма „Международен бизнес”, реализирана в партньорство с един от най-големите университети в Норвегия – Норвежкото бизнес училище (BI Norwegian Business School). В първите 3 години (6 семестъра) студентите се обучават на английски език във Варненския свободен университет, а в края на шестия семестър кандидатстват за обучение в BI Norwegian Business School. Класираните продължават обучението си в Норвегия в рамките на една година и при успешното му завършване получават две дипломи – от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и от BI Norwegian Business School.

-Традиционно предоставяте възможност и за стипендии на изявени кандидат-студенти. Какви са условията тази година?

-Тази година отбелязваме десетата годишнина от създаването на Стипендиантската програма на университета „Аз ще уча и ще успея в България“. Всяка година програмата дава възможност на зрелостници с отличен успех да участват в конкурс за есе на тема: “Аз ще уча и ще успея в България”. Първите 20 от тях могат да започнат обучението си в избраната специалност със стипендия, която покрива 100 % от годишната такса за първи курс. Срокът е 27 април. След това могат да кандидатстват за други стипендии в зависимост от успеха си.