Организатор на конференцията е Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Професионалното ориентиране на ученици със специални образователни потребности ще дебатират педагогически специалисти и експерти от цялата страна на конференция, организирана от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Събитието ще се проведе на 17 май в Пловдивския културен институт, а началото ще бъде дадено с изпълнение на националния химн от 7-класничката от ОУ „Кочо Честеменски“ Кристин Тихолова.

„Професионалното ориентиране и професионално образование на учениците със специални образователни потребности – гаранция за качество на живот“ е темата на конференцията, на която ще присъстват председателят на парламентарната комисия по образование Ирена Анастасова, лидерът на Синдиката на българските учители Янка Такева, експерти от МОН и РУО.

Директорът на Университетския център за кариерно развитие на ПУ проф. д-р Дора Левтерова ще представи доклада „Професионалното образование на ученици със СОП – път към приобщаването на пазара на труда“. За своя път до студентската скамейка и трудностите, с които са се сблъскали, ще разкажат студентите със специални потребности Мартина Куртева, Цветан Тодоров и Явор Ангелов.

През последната година Ресурсният център в Пловдив поставя фокус върху кариерното ориентиране на децата. След поредица инициативи и срещи с хора от различни сфери на обществения живот те обогатяват представата си за професиите, за което ще разкаже ресурсният учител Цветослава Траянова.

Марияна Пантелеева от Ресурсния център във Варна ще представи техния опит при професионалното ориентиране на ученици със СОП след 7 клас. А как става адаптацията им, когато влязат в гимназия ще разкаже педагогическият съветник на ПГ по туризъм в Пловдив Нели Винева. Психологът от СУ „Христо Смирненски“ в Брезово пък ще акцентира върху проблемите при професионалната реализация на ученици със СОП в малките населени места.

Много от децата със СОП са с изявени творчески възможности, така че в дискусията ще се включи и директорът на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ Нели Попова-Коева.

Докладът на Теодора Синджирлиева  – главен инспектор в Агенция за хората с увреждания, е на тема “Възможности за реализацията на бизнес идеи по програмата за самостоятелна стопанска дейност“. Вероника Кертикова-Тъпчева – медиатор на трудовия пазар в НЦРС –Пловдив – ще говори за професионалното ориентиране, обучение и реализация на хората с нарушено зрение.

В програмата на конференцията ще вземат участие още Веселка Бакиш – директор на Центъра за специална образователна подкрепа в Пловдив, и Кремена Стоянова от Сдружение „Паралелен свят“, която ще представи  техния опит в трудовата заетост на младежи със СОП.

Изпълнителният директор на фондация Up with Down – д-р Надежда Тодорова, ще презентира занаятите като добра възможност за бъдещата професионална реализация на децата със специални потребности.

В тази посока е и докладът на Ванина Костадинова – директор на Социално предприятие за хора с увреждания, където функционират шивашко, кермично и стъклодувно ателие.

За участие в дискусията са поканени депутати, представители на социалните служби, бизнеса и браншови организации.