Проф. Венцислав Стоянов
Проф. Венцислав Стоянов
Проф. Венцислав Стоянов

Бивш декан отново застава начело на юристите в Пловдивския университет. През следващите 4 години Юридическият факултет ще бъде оглавяван от проф. Венцислав Стоянов, който сменя проф. Дарина Зиновиева. Към момента той е ръководител на катедра „Граждански и правни науки“, но преди това отново е бил декан на факултета.

Днес приключиха общите събрания и на последните два факултета за избор на нови ръководства.

За декан на Факултета по математика и информатика бе избран проф. Антон Илиев от катедра „Компютърни технологии“. До момента той бе заместник-декан, отговарящ за научната и проектна дейност, докторантите, факултетната уеб страница, студентските състезания по математика, информатика и информационни технологии, както и работатата с факултетния студентски съвет. Проф. Илиев сменя на поста проф. Асен Рахнев, който изкара два успешни мандата.

Отчетно-изборните събрания се проведоха в 8 от деветте факултета. В два от тях деканите бяха преизбрани, а в шест факултетните съвети гласуваха мандати на нови ръководства.