Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив обявява ученически конкурс за разказ. Участниците трябва да разкажат за избрана от тях българска традиция, обичай, празник, поверие или легенда, свързани с природата.

Организаторите насърчават младежите да потърсят информация от свои по-възрастни роднини и близки, като опишат какви ритуали са се извършвали в миналото във връзка с избраната от тях традиция, за кое време на годината се отнася, как е свързана с култа към природата и нейните елементи. Тъй като вярванията, преданията, легендите и практикуването на обичаите в различните краища на страната са различни, е добре участниците да опишат за кой регион на България се отнася разказът им.

Поощрява се използването на забравени и остарели думи и изрази, както и вниманието към любопитни детайли. Като допълнение и по желание на участниците творбите могат да бъдат придружени с илюстрации, но не е задължително изискване.

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас. Желаещите трябва да изпратят произведенията си на електронна поща riosv_pd_pr@abv.bg, като посочат името, училището, класа, адреса и телефонния си номер до 15 март 2023 година.

Най-добрите млади автори ще бъдат наградени, а разказите им – публикувани на сайта на екоинспекцията и разпространени в социалните медии по случай предстоящите екологични празници: Световен ден на водата (22 март 2023 г.), Ден на Земята (22 април 2023 г.), Международен ден на биологичното разнообразие (22 май 2023 г.) и Световния ден на околната среда (5 юни 2023 година).