1.8 млн. лева са заложени в проектопрограмата за закрила на децата с изявени дарби

Еднократна стипендия в размер на 195 лева ще получат талантливи ученици, става ясно от проектопрограмата на правителството за мерките за закрила на деца с изявени дарби. Сумата, която кабинетът планира да отпусне, е 1.8 млн. лв. за 1195 стипендии за таланти.

По програмата се отпускат месечни стипендии и еднократни финансови помощи за деца с изявени дарби в изкуството, науката и спорта. В първите две области учениците трябва да са класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище. В областта на спорта пък следва да са заели първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно, европейско или балканско първенство или да са станали първи на финалите на държавно индивидуално първенство.

Талантите могат да кандидатстват и за годишни стипендии в размер на 135 лв. месечно.

Прогнозният брой на децата е съобразен с анализа от представянето на учениците на различните национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството, науката и спорта. Очакванията са през настоящата година да бъдат дадени 1162 стипендии на ученици, заели призови места в олимпиади и състезания, 33 еднократни финансови подпомагания, както и 821 стипендии, останали нераздадени през 2017 година.

Над 40 са националните конкурси в сферата на културата и изкуствата, организирани от културното, просветното и спортното ведомство, призьорите от които ще получат награди. Сред тях са националният фолклорен „Орфеево изворче“ – Стара Загора, ученическият конкурс по актьорско майсторство, организиран от Професионалната гимназия по сценични и екранни изкуства в Пловдив, конкурсът за танцьори „Златна гега“ в Котел. Международните състезания по изкуства са 9. В областта на науката пък посочените в проекта състезания и олимпиади, които могат да донесат стипендия на първенците, са над 50. Сред тях са пролетните математически състезания, националните олимпиади по математика, информатика, география, информационни технологии и др.