Български, математика и чужди езици ще са задължителни са двата гимназиални класа, независимо дали учениците са избрали профил или професия

Литературата, математиката и чуждите езици по новите учебни програми ще бъдат задължителни за всички в 11 и 12 клас, независимо дали учениците са избрали профил или професия. Литературата ще се изучава задължително и с еднакъв брой часове до 12 клас от всички ученици, защото ще държат матура по български език.

“В общия случай, децата в другите страни учат повече, и имат по-малко ваканции, отколкото в България”, заяви образователният министър. Той отбеляза обаче, че ако се погледнат учебните ни програми, те сигурно са по-амбициозни, “защото при нас основната ни писта е малко по-бърза, отколкото в другите страни”.

Просветното министерство ще организира допълнителни обучения на учителите за работа по новите учебни програми, за да вместят материала в определения хорариум часове.

По новите учебни програми в 10 клас ще се учи българска литература и история. Тези ученици обаче в 11 и 12 клас отново ще изучават български автори по литература, които ще присъстват и в 10 клас с някои от класическите си творби.

По новия училищен закон изучаването на основни общообразователни предмети приключва  до 10 клас, след което става профилирането.