Съветниците преобразуваха терена от 32 158 кв.м. в ЖР „Тракия“ от частна общинска в публична общинска собственост

Общинският съвет даде зелена светлина на идеята за нова сграда на Математическата гимназия, която периодично се обсъжда и влиза в дневния ред на местния парламент през последното години. Днес съветниците единодушно гласуваха преобразуването на терена от 32 158 кв.м. в ЖР „Тракия“ от частна общинска в публична общинска собственост. Имотът е отреден за сграда на МГ още през 1982 година и отговаря на изискванията за ново училище, се казва в мотивите на районния кмет Костадин Димитров.

Сега обаче следва най-сериозната част, за да се сложи край на съвместното съжителство на гимназията с ОУ „Драган Манчов“ – осигуряването на финансиране. По предварителни разчети ще са необходими около 25 млн. лева.

В момента в Математическата гимназия се обучават 1240 ученици в 47 паралелки. За да премине към едносменен режим, каквато е директивата на МОН, са необходими 47 класни стаи и 9 компютърни кабинета при налични 36 стаи и 5 компютърни зали.

Припомняме, че общината кандидатства по национална програма на МОН с проект за строеж на нова сграда на ОУ „Драган Манчов“. Дори сегашната база да остане на гимназията обаче, отново се очертава недостиг на помещения и ще е необходимо допълнително застрояване за сметка на средата за спорт и отдих.

Предистория

През април 2017 година Училищното настоятелство на гимназията и Общественият съвет започнаха кампания, за да привлекат общественото внимание към проблема. На централните градски булеварди се появи и билборд с проекта на нова сграда. Бивши възпитаници на МГ, заемащи ключови позиции в различни точки по света, изразиха готовност да се включат в дарителска акция в подкрепа на проекта. Проектът предвижда „умна” сграда със слънчеви панели, която сама ще си произвежда електричество и ще бъде енергийно независима. Освен учебния корпус е предвидена голяма и малка аула, както и учебно-производствен център за професионалните паралелки. Заложени са физкултурен салон и многофункционална зала за спортни и културни прояви.

Дали ще е възможно използването на стария проект или тепърва ще се обявява конкурс за нов, предстои да разберем, но това ще е свързано основно с намирането на възможност за финансиране. За да не бъдат попарени за пореден път надеждите за модерен дом на елитното училище.

Билбордът, който рекламираше проекта на новата модерна сграда на МГ.