Това ще позволи на всяко училище да използва избраната от него образователна платформа, без значение дали е в Google или в Microsoft

Предстои изграждането на нова инфраструктура за електронни услуги към Министерството на образованието и науката и свързване на всички училища в платформа. Тя ще обединява всички ученици, родители, учители, експерти в МОН и РУО. Тази синхронизация позволява всяко училище да продължи да използва избраната от него образователна платформа – без значение дали тя е в Google или е в Microsoft.

„Самата синхронизация е ангажимент на бъдещото свързване, а не на училището в което отдавна има работещи профили“, коментира в профила си във фейсбук Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

В случая ще е важна подкрепата на училищата-дигитални лидери, които ползват единни платформи, създадени през годините и утвърдили се като добра възможност за комуникация.

По мнението на Стаматов би било уместно да се осигури техническа възможност на образователни организации, които имат изградена персонална идентификация в единна електронна платформа, да използват вече установените електронни профили да се идентифицират чрез тях в новата системата.

Това ще позволи на всички директори, учители, ученици и родители да използват сигурните профили от облака на училището, за да имат достъп до повече съдържание и електронни услуги, които МОН ще разработва и предоставя.