Най-много са желаещите за яслените групи

767 деца взеха участие в текущото класиране за детските градини и ясли, но класираните са едва 375.

Най-много са желаещите за яслени групи – 476. За първа група заявления са подали 103 деца, за втора – 109, за трета група – 55 деца и 24 деца за четвърта. 52 деца са записани в детско заведение, но родителите желаят преместване.

За класирането бяха обявени общо 688 свободни места, като 298 от тях за децата в яслена възраст, 168 – за първа група, 74 – за втора, 49 – за трета група и 99 места за четвърта.

Класирани са 250 деца за детските ясли, 43 за първа група, 29 за втора, 30 за трета група и 23 за четвърта подготвителна. Приетите следва да се запишат до 24 септември.

След класирането остават незаети общо 313 места. Следващото е на 5 октомври. Свободните места ще бъдат публикувани до 27 септември.