Пловдив заема трета позиция по резултати от първия и втория зрелостен изпит, сочат данните на МОН.

ЕГ „Пловдив“ е на трето място в страната по успех (5.58) от зрелостния изпит по български език, сочат анализите на МОН. Класацията оглавява 91 Немска гимназия, следвана от Испанската. В топ 10 попада и ЕГ “Иван Вазов”, която се нарежда на седма позиция с успех 5.51.

Най-добре по региони на първата матура са се справили зрелостниците в София-град, следвани от Смолян, а Пловдив се нарежда на трета позиция. Същото място регионът ни заема и на  втората матура, изправарван от София-град и Бургас. Най-слаби са резултатите по български в Кърджали, Силистра и Ямбол, а по предметите по избор – в Разград, Кюстендил и Перник. На втората матура класацията се води от Американския колеж, следван от Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ и Първа английска гимназия в София.

Резултатите от майската сесия на държавните зрелостни изпити са по-високи от миналогодишните, отчетоха от просветното министерство. Учениците са се справили по-добре в девет от четиринадесетте предмета, по които се полагат двете матури. Повече са отличните оценки, а слабите намаляват. Резултатите по математика са най-високи от всички досегашни изпитни сесии, обяви заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. По думите й има трайна тенденция за повишаване на постиженията на зрелостниците и на мотивацията им.

215 зрелостници са постигнали максималните 100 точки на един от двата изпита. През миналата година те са били едва 18 души. Четири пъти намаляват абитуриентите, които не са получили нито една точка – от 15 на четирима. С по две пълни шестици са 59 зрелостници, а с по две отлични оценки – 5178. Това е с близо 600 повече от 2017 г.

Анализът сочи, че зрелостниците се справят добре при правописа на съгласни звукове и пунктуацията в сложните изречения. В същото време допълнителна работа е необходима за слято, полуслято и разделно писане на думите и пунктуацията в простото изречение. Повече ученици са работили по 41 задача за създаване на интерпретативен текст по стихотворението на Никола Вапцаров „Вяра“. Близо 50% от зрелостниците са предпочели да пишат есе, а интерпретативно съчинение – 32,7%.  Малко над 3% от явилите се на матурата са решили да препишат стихотворението и са получили нула точки на задачата. Имало е и случаи на ученици, които са преразказвали произведението.