От Брюксел пратиха плакет за иновативност и креативност в обучението и преподаването

Официалния знак за eTwinning училище получи вчера ЕГ „Иван Вазов”. От Брюксел пристигнаха плакетът и документацията, които удостоверяват иновативността и креативността на подходите, използвани от педагогическия персонал, наред с непрекъснатото професионално развитие на преподавателите.  Признанието не е само за отделните учители, работещи по проекти в eTwinning.  Той дава комплексна оценка, че в учебното заведение е постигнато сериозно ниво на интернет безопасност.

Преминали през щателна селекция в два кръга, избраните 24 български учебни заведения, носители на новото европейско отличие „eTwinning Училище“, са лидери в дигиталните практики. Те са част от 1212 европейски институции, завоювали званието за първия период на кандидатстване и удостояване – 2018-2019 г. eTwinning е платформа в европейската програма „Учене през целия живот“, създадена за активно сътрудничество между училищата на континента. В защитеното пространство се създават проекти чрез използване на ИКТ на най-различни теми между партньори от всички държави. Наред с ЕГ „Иван Вазов”, с най-новия знак се сдобиха ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ и ДГ „Осми март“. Още две учебни заведения от Пловдивска област допълват списъка на наградените –  ДГ „ Никола Вапцаров“ – Асеновград и ОУ „Христо Смирненски“ в Раковски.