1836

 Четвъртата международна научна конференция “Техника, технологии и системи” – “Техсис 2015” стартира днес в пловдивския филиал на Техническия университет. Директорът проф. Михаил Петров обясни, че събитието, на което си дават среща българският и европейският научен елит, се посвещава на 70-годишнината на вуза. На форума ще бъдат представени разработки с доказан научен принос.

В “Техсис 2015” участват представители на всички български технически университети, както и чуждестранни учени. Учени от 9 страни ще се включат с 32 научни доклади. Разработки на студенти, които готвят дисертации във филиала, както и докторанти от български и чуждестранни технически университети ще се представят на конференцията. Тя е организиран в 10 научни секции: Автоматика и системи за управление, Електротехника и електроенергетика, Информатика и компютърни системи и технологии, Електроника и електронни технологии Комуникации, квантова и оптоелектроника, Mашиностроителна техника и технологии, Машиностроене и уредостроене, Транспортна и авиационна техника, Природни науки, Индустриален мениджмънт.

Всички доклади, изнесени на “Техсис 2015, ще бъдат издадени в 2 сборника, за да станат достояние на световната научна общност.