Изчаква се анализът относно разпространението на инфекцията и тогава ще обявяват конкретни планове, казва Мария Гайдарова – член на Общото събрание на Европейската асоциация на училищните директори

Мария Гайдарова учредител на фондация „Световен образователен форум България“ и директор на ОУ” Райна Княгиня”. През февруари т.г. тя беше номинирана за член на борда на Европейската асоциация на училищни директори (ESHA).ESHA представлява 37 организации в 24 страни и включва 64 000 училища – лидери в началното, средно и професионално образование. ESHA свързва училищни лидери, изследователи и политици обединени в обща цел да споделят добри практики и да подобряват образованието. Много доброволци подкрепят ESHA и допринасят за формиране на базата от знания. Гайдарова е единственият представител на България с право на глас в Общото събрание на ESHA.Окончателното гласуване на направените номинации ще се извърши през октомври и в него ще вземат участие всички 37 представители с право на вот в Общото събрание на организацията.

Сред  дейностите и инициативите на„Световен образователен форум България“ в продължение на пет години са реализираните успешно четири международни конференции и майсторски клас,  обучения с международен обмен във Финландия, участия в конференции на Европейската асоциация на училищни директори в Естония и Холандия, Македония,  тематични експертни анализи и национални анкети свързани с кариерното ориентиране и риска за отпадане от училище.  Фондацията е основен двигател и по петгодишния проект „Иновативни училища“, който се реализира съвместно с община Пловдив. Издадена е книга „ Как да бъдем иновативни в училище“.Информация за всички дейности и свободен достъп до материалите и презентациите от годишните инициативи може да се намерят на сайта на организацията wefbulgaria.com

 

–   Г-жо Гайдарова, вие сте в непрекъснат контакт с колегите си от цяла Европа, където училищата също преминаха в онлайн режим. Каква е ситуацията при тях, как се справят с дистанционното обучение и къде сме ние?

– Вълнуващо е да бъдеш част от професионалната общност на ESHA, да можеш да зададеш професионален въпрос и да видиш как той резонира в различните точки на Европа, да получиш експертен и бърз отговор как тези въпроси се решават в другите страни и каква е тяхната опитност, пътят, който са изминали. Това се случва в реален и динамично променящ се диалог , а сега и в момент,  когато посрещаме предизвикателствата от Covid-19 едновременно. Изключително полезно е да работим заедно по този начин и да се учим един от друг.

Ще започна от това, че осъзнато трябва да отдадем дължимото уважение към всички учители и директори в България, които направиха възможно дистанционното обучение да се случи  само за седмица в почти всяка точка на страната. Изключителен труд, професионализъм и проявена отговорност. При възникналите екстремни условия ние успяхме да постигнем това, което иначе бихме постигнали плавно за години напред. За сравнение, в Кипър например, това ниво на организирано дистанционно обучение още не е постигнато. Там се популяризира сега идеята за дейностите за дистанционно обучение и са предостави безплатни акаунти на Microsoft Office 365 за всички учители и ученици, за да използват синхронни и асинхронни дейности чрез платформата TEAMS. Повечето училища продължават обучението чрез комуникация с всички семейства и с публикуването на учебни материали на своите уебсайтове.

Истина е, че училищата в Европа имаха друго ниво на подготвеност за онлайн форма на обучение, пред тях като специфика стоят по-различни проблеми като:

– как да се подкрепят децата на родители с т. нар.  „необходими професии“, които работят на първа линия в борбата с Covid 19 като мед. сестри, лекари, фармацевти, полицаи, служители в магазини за храни.

– как да се  организира добра  грижа за деца в лоши социални условия или деца със СОП – включително с един родител или безработни.

Решенията, които са приети и действат, са в резултат на синхронни усилия на местна власт и образователни институции. Например в Белгия е проведено е проучване, за да се определи кой има нужда от подкрепа с ИКТ, интернет, домашна подкрепа и др., а обучението за деца на родители от „необходими професии“ се осигурявят детски градини и начални училища от доброволци. Има добри примери от Исландия , Хърватия, Финландия, Холандия, Германия,Словения, Англия, Испания и Италия, които са организирали по различни начини грижи за деца на родители, които работят в жизненоважни сектори или които са в риск с лоши социални или здравословни условия.

–    Какво споделят колегите ви, кога се планира възстановяване на присъствените занятия и как ще решат отделните държави проблема със закъснението на изпитите за отделните степени на образование?

– Как да се приключи учебната година е най-притеснителният въпрос в момента. Има идеи за плавно включване на различни възрастови групи и учители, съставяне на общи протоколи за рестарт на учебните заведения, включващи строги хигиенни норми и промяна на правилата. Най-важното е да сме подготвени за рестарт, но да изчакаме спокойно решението на правителствено ниво, което ще се взима съобразно статистическите данни и наблюдения за всяка конкретна страна.

В Италия планират засега само държавния изпит за завършване на училище, за другото смятат, че е рано да се каже. Словения има планове държавните изпити да започнат в края на май и организацията им вече е в последна подготвителна фаза. Във Финландия практически всички ученици  остават вкъщи и се преподава от разстояние и колкото е възможно по-стриктно – според нормалните учебни програми. В Исландия в сегашния план се казва, че средните училища ще бъдат затворени поне до 4 май. Въпреки това е най-вероятно те да бъдат затворени за учениците до есента според мнението на представителя на ESHA. От Хърватия споделят, че в този момент няма планове за повторно отваряне на училищата , като учениците учат от дома си с организирано дистанционно обучение. Там, изглежда, разпространението на вируса се забавя. В Холандия също училищата осигуряват дистанционно обучение, като използват ИКТ или носят книги на деца. Цялото обучение е цифрово, видео разговори и по телефона. Родителите трябва да помагат на децата си, както могат. В Естония изпитите бяха отложени за неопределено време. Допълнителни решения ще бъдат взети в зависимост от ситуацията с Covid-19.

–   Има ли опасност за българските зрелостници, решили да продължат обучението си зад граница, да изпуснат сроковете и да не успеят да кандидатстват за чуждите университети?

– Моите наблюдения са, че университетите ще проявят гъвкавост при създалата се безпрецедентна ситуация и на междуправителствено ниво вероятно ще бъдат направени необходимите постъпки, така че всички зрелостници да могат да кандидатстват в университетите, които са избрали, включително и чуждестранни такива.

В момента е по-важно да се фокусираме върху това как ще се управлява безопасно връщането  на ученици и персонал в училищата и споразумението за извънредни ситуации, което ще трябва да бъде изработено и прието, за да приключим учебната година, когато условията с разпространението на  COVID-19 позволят това. Започнахме в ESHA  тази дискусия. Дания и Ирландия споделят вече национално разработени идеи, които  имат за цел да информират превантивно ръководството, служителите и учениците в училищата за важните  дейности, които трябва да се предприемат.Това не е лесна задача и усилията са предварително да се обмислят фокусни точки свързани с хигиена и чистота, влизане в училище и събиране на деца на едно място, почистване на училището, предвижване от, до и в училище, организация на учебния процес, вътрешен дизайн и управление на административните процеси.

Ситуацията в образователните системи в Европа е много динамична, но като цяло се изчаква да се анализират резултатите от разпространението на пандемията през месец април и тогава да се обявяват конкретни планове. Въпреки това се работи по стратегии за рестарт на образователния процес. Кризата  „коронавирус” поставя образованието на изпитание по много начини. Текущите и предстоящите месеци означават огромна промяна в нашето глобално мислене относно преподаването и обучението. Вероятно ще се изработят общи протоколи, които да се следват в образователните институции, както хигиенни, така и поведенчески за ученици, родители и учители. Със сигурност ще продължат да се ползват активно технологиите, виртуалните класни стаи и дистанционното обучение. Засега най-важното е да се спазват противоепидемичните мерки, обявени във всички страни и да преминем възможно най-бързо и с най-малко жертви това изпитание. Моето пожелание към всички е: „ Бъдете здрави!“