Силното фрагментиране на научните институции и много ниският процент от брутния вътрешен продукт за наука е основен проблем за България, се казва в предварителен доклад по програма „Хоризонт 2020”

image

Шест препоръки получи  България от партньорско изследване по европейската програма „Хоризонт 2020“, посветено на подобряване модела на финансиране на научните изследвания. Те бяха представени от проф. Люк Соте от университета в Маастрихт, който е и съветник на еврокомисаря за науката, изследванията и иновациите Карлос Моедас.

Основните препоръки са свързани с намаляване на броя на университетите в България, така че те да станат съизмерими с европейската практика, според която обикновено има един университет на 1 милион души от населението, както и с удвояване на държавното финансиране за научни изследвания и иновации. Според препоръките тези две стъпки са единственият начин България да интегрира научноизследователската дейност и висшето образование в едни и същи институции и в същото време да бъдат получени реални високи резултати, които да бъдат усетени от обществото. Оценката се прави за втори път у нас, след като през 2015 година бяха получени първите препоръки за подобряване на научната и иновационна системи в страната.

Според предварителния доклад в България в момента има два основни проблема в сферата на финансирането на науката – силното фрагментиране на научните институции, както и много ниският процент от брутния вътрешен продукт, който се отделя от държавния бюджет за наука. Това на практика позволява в много научни институции да се разпределят ниски бюджети. Екипът препоръчва в България да има максимум 10 университета, като осем от тях могат да бъдат създадени на базата на сега действащите висши училища. Четири от тях могат да се занимават не само с образователна, а и с научноизследователска дейност, а останалите да бъдат по-предприемачески настроени, както е в повечето европейски страни. Съгласно препоръките, БАН и Селскостопанска академия трябва да бъдат насърчени да създадат свои академични университети за даване на магистърски и докторски степени. Според проф. Соте, докато не бъде направена тази реформа, всяко увеличаване на финансирането за наука няма да постигне желания резултат. Неговият съвет е първо да има структурни реформи и след това да се кандидатства за финансиране в области, в които България е силна – металургия, икономика, математика. „Времената се менят, но при Вас няма промяна“, каза Соте.