Наесен подаваме първите проекти по „Наука и образование за интелигентен растеж”, обяви в Пловдив зам.-министърът на МОН проф. Николай Денков

България е на предпоследно място по иновации

DSCF6047

Центрове за кариерно развитие в училищата и практика в реална работна среда ще могат да бъдат финансирани по новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” през програмния период до 2020 година. Това стана ясно днес на информационен форум в Пловдив, в който взеха участие образователни и културни институции, просветни експерти, училищни директори и  ректори. 1.4 милиарда лева е сумата, която ще бъде отпусната по първата програма с управляващ орган МОН. Средствата ще бъдат разпределени в три области – за научи изследвания, качество на образованието и равен достъп по образование.

 

В момента се разработват правилата за кандидатстване. Наесен ще започне приемането на първите проекти, като учебните заведения могат да кандидатстват, както самостоятелно, така и в партньорство с организации по различните схеми.

DSCF6046

 

Първата област за финансиране е насочена към научните организации и висшите училища в посока партньорство с бизнеса така, че да бъдат полезни на икономиката. Втората е свързана с качеството на образование, като за целта ще се подпомага създаването на центровете за кариерно развитие на училищата за по-успешната реализация на завършващите. От МОН призоваха професионалните гимназии да бъдат активни, тъй като ще се стимулира тяхното модернизиране. Стажовете и практиките в реална работна среда, както в средното, така и във висшето образование също ще бъдат подпомагани. Предвиждат се и стипендии за приоритетните направления. Третата област за финансиране е свързана с достъпа до образование. Тук във фокуса попадат децата със СОП, за да бъдат напълно интергрирани, както и децата от ромската общност. Целта е малчуганите от етноса да бъдат масово обхванати в детската градина, за да не се допуска да има първокласници, които не знаят български.

Селекцията и изборът на печелившите проекти ще прави независима комисия от чужди експерти. За целта ще бъде обявен конкурс  на европейско ниво за оценители, които имат опит при европейски проекти обясни  зам.-министър  Денков. Затова проектите трябва да бъдат подавани на английски.

Експерти от Министерството на икономиката представиха приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. България все още е та предпоследно място от страните в ЕС, според класацията на Иновационния съюз. Целта е до 2020 година да преминем от групата на „плахите“ към групата на „умерените“ иноватори.