Директорът на пловдивския филиал на Техническия университет предложи 10 мерки за растеж в региона в посока образование-бизнес

Координационно звено между инвеститорите и просветата иска шефката на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова

DSCF4841

Държавната поръчка за прием във висшите училища да е по-малка от броя на завършващите. Това е първото от десетте мерки за решаване на националния проблем с кадрите и за икономически растеж в региона, които предложи директорът на пловдивския филиал на Техническия университет проф. Михаил Петров на кръглата маса “Образование, иновации, инвестиции”, която се проведе във висшето училище днес. Да се завишат бройките на държавната поръчка за инженерните бакалавърски програми, а неприетите по исканата специалност да могат да се запишат платено, предлага още проф. Петров. Той призова присъстващите на форума да излязат с предложение университетите да се финансират от бюджета само за приетите държавна поръчка и да се разработят ефективни форми за учене през целия живот и за дистанционно обучение с цел достигане 36% специалисти с висше образование от 30-34 години през 2020 година.

Разработване на учебни програми с бизнеса, създаване на екипи от инвеститори и просветни експерти за иновации и привличане на инвестиции по национални и международни програми с участие са другите мерки с цел икономически просперитет на региона. В тази посока директорът на филиала лансира идеята за включване на изтъкнати специалисти от бизнеса в обучението и за стажове и специализации в реална работна среда.

“Държавата ще насърчава и подкрепя развитието на регионалните икономически зони, каквато е “Тракия”, обяви шефката на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова. Тя предложи да се създаде координационно звено между фирмите и образованието, за да може всеки потенциален инвеститор да получи информация и да даде заявка от какви кадри има нужда.