Условието е да са минимум за 5 години, предвижда проект на Наредба за условията и реда за заплащане разходите за обучение за специалности с недостиг на висококвалифицирани кадри

Държавата ще финансира обучението на студентите, които сключват договор с работодател в България. Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.

Ocнoвнaтa цeл на проекта e дa ce oптимизиpa вpъзĸaтa мeждy виcшeтo oбpaзoвaниe и пoтpeбнocтитe нa иĸoнoмиĸaтa и oбщecтвoтo. В своя пoзициятa пpaвитeлcтвoтo заявява e, чe нe тpябвa дa ce гyбят пoвeчe млaди и тaлaнтливи ĸaдpи, зaтoвa чpeз cтимyли щe ce oпитa дa paзвиe cпeциaлнocтитe, ĸъдeтo имa нeдocтиг нa виcoĸoĸвaлифициpaнa paбoтнa pъĸa.

Разходите ще се поемат напълно и частично.

Напълно безплатно ще е обучението на приетите студенти по държавна поръчка, а частично ще се поемат разходите на тези, които учат в платената форма на обучение. В този случай те ще плащат такса, равна на разликата между таксата им за обучение и частта, която се заплаща със средства от държавния бюджет.

Условието е студентите да са сключили договори с бъдещите си работодатели при ангажимента да работят за тях в продължение най-малко на 5 години. В проекта е посочено, че в този период те ще получават възнаграждение в размер на не по-малко от средната основна заплата в предприятието.

В наредбата отбелязват, че безплатното висше ще бъде осигурено само за тези специалности с недостиг на висококвалифицирани кадри.

Министерският съвет пък щe изгoтви cпиcъĸа c paбoтoдaтeлите, ĸoитo ще имaт гoтoвнocт дa пpиeмaт cтyдeнти пo тaзи пpoгpaмa. Едно от важните условия към тях е да са регистрирани в България и през последните 2 г. да имат среден списъчен брой на персонала над 20 души. Определени за целта министри ще внасят отговарящите на условията заявления в Министерския съвет, който ще приема списъка до 31 юли всяка година.

Договор ще се сключва между студент, записан в специалност от първия списък, и работодател от втория списък. Страна по договора ще е и висшето училище, представлявано от ректора или упълномощено от него длъжностно лице.

Освен работно място след завършването, фирмата ще трябва да осигури на студента и стаж по време на следването. Формите, мястото и времетраенето на стажа и др. също ще бъдат описани в договора.

Договорът ще се прекратява при: отписване на студента преди успешно завършване на обучението му; прекъсване на обучението на студента, освен поради болест или майчинство; отстраняване на студента от висшето училище; системно непосещаване от студента на договорения стаж; неосигуряване от страна на работодателя на условия за провеждане на уговорения стаж; прекратяване на работодателя без правоприемство; взаимно съгласие на страните по договора; обективна невъзможност на някоя от страните да продължи да изпълнява задълженията си по договора.