Държавата ще прави централизирано закупуване на електроенергия, за да има предвидимост в цените за 12 или 24 месеца. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Асен Василев на блицконтрола в парламента днес.

Такъв вариант ще предложи работната група, която е създадена да търси решения заради затруднения на общини и други институции покрай растящите цени на тока за небитови потребители. Според Василев общини, детски градини, училища и други ще могат да купуват ток от общ доставчик, който ще купува от името на държавата и ще има предвидимост от 12 или 24 месеца на цените.

Финансовият министър каза още, че със сметките за февруари общини, училища, социални домове и други ще получат компенсация от 250 лв. за мегаватчас за януари и февруари, каквито компенсации са предвидени за небитовите потребители. Ако някоя община има нужда от още помощ, тя може да поиска такава от правителството, но ще бъде проверена и от Агенцията за държавна финансова инспекция как изразходва бюджета си.

В момента финансовото министерство събира данни за увеличените разходи за ток, газ и отопление на учебните заведения.

В бюджета за образование за тази година са предвидени с 10% повече средства за издръжка на детските градини и училищата, каза зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова. Това са допълнителни 40 милиона лева за покриване именно на по-високите разходи за електроенергия, отопление, горива и вода. Тези средства ще бъдат налични от 1 април в бюджета за всяко конкретно училище.