Министерство на образованието предлага следващата година държавата да гарантира кредити на студенти и докторанти до 40 млн. лева, става ясно от Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2024 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, качен за обществено обсъждане.

Мотивите са повишаването на таксите за обучение в държавните висши училища; промененият размер на минималната работна заплата, който оказва директно влияние върху максималния договорен размер на кредитите за издръжка; средният размер на кредитите – 7000 лв., както и броят на потенциалните кредитополучатели, които могат да се възползват от програмата – 119 642 студенти и докторанти в държавните и частните висши училища в страната.

Договорените кредити по реда на този закон са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Основната цел е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища, пише в мотивите към проекта министърът на образованието проф. Галин Цоков.

Данните на ведомството показват, че за периода от 1 септември 2010 г. до 30 юни 2023 г. 22 188 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да сключат кредит по ЗКСД в общ размер на 160 810 953,03 лв. Средният размер на кредитите за разглеждания период е 7 247,65 лева.

По данни на МОН от 2015 г. се наблюдава ежегодно намаляване на броя на сключените кредити по ЗКСД, а от 2016 г. има значителен спад по отношение на изпълнението на договорения с банките размер на държавни гаранции. Това наложило общият размер на държавните гаранции по ЗКСД за 2021 г., 2022 г. и 2023 да бъде редуциран от до 50 млн. лв. на до 40 млн. лв.