imgp4227

Дърво на толерантността събира посланията на децата от ЦДГ „Росица”. Детското заведение подкрепя с истински ентусиазъм младежката кампания за човешките права – „Език без омраза”,  инициирана от Съвета на Европа. Малчуганите сами ще изработят послания за това как трябва да уважаваме другия, с които ще окичат дървото.

Включването забавачката в кампанията стартира с отбелязването на Деня на толерантността – 16 ноември. В този ден малчуганите ще даряват минувачи по улиците на район „Западан”.

Тази седмица във всяка група  вече са обособени творчески ателиета, в които децата самостоятелно изработват различни предмети – сърца, гривни, детелини, картички, които ще даряват по време на уличната акция.