Колко често посещавате театрални постановки и как разрешавате конфликтна ситуация са част от въпросите, на които трябва да отговорят кандидатите

Оферта да станат разпоредители отправя Драматичен театр Пловдив към студенти. Стандартната ангажираност е между 18 и 22 часа в делничните вечер, което дава възможност и на следващи редовно да повишат доходите си. Заплащането на дежурство е 15 лева, като са възможни ангажименти и през почивните дни, както и при организирани дневни представления. Всеки разпоредител има между 8 и 16 смени в месеца по предварително изготвен график.

Изискванията към кандидатите са да бъдат приветливи, учтиви, комуникативни и инициативни, с добри умения за справяне в проблемни ситуации и с познания за театралния етикет. Не се изисква предишен опит на подобна позиция.

Колко често посещавате театрални постановки, разкажете накратко впечатленията си от последния спектакъл, който гледахте, са след въпросите, на които трябва да отговорят кандитите. Освен автобиографията, младежите задължително попълват въпросник, в който обясняват как биха разрешили конфликтна ситуация и кои свои качества определят като позитивни и негативни.

Разпоредителите посрещат и настаняват зрителите в театралната зала, проверяват входните билети, обслужват гардероба, следят и осигуряват реда в залата и фоайетата по време на представления.

Крайният срок за подаване на документи е 9 септември.