Досегашният зам.-директор и ръководител на клуба по роботика събра 66 от общо 80 гласували на Общото събрание

С 66 гласа „за“ от 80 гласували членове на Общото събрани доц. д-р инж. Никола Шакев беше номиниран за директор на пловдивския филиал на Техническия университет.

Досегашният зам.-директор беше единственият кандидат за поста. Преди гласуването той представи мандатната си програма, в която акцентите са осъвременяване на учебните планове, съобразно технологичното развитие, провеждане на научни изследвания и нови разработки, обновяване на материалната база, както за обучение, така и за изследователска дейност. Технически университет-София, филиал Пловдив, ще се превърне в регионален център за трансфер на технологии и компетентности и ще продължи да подготвя висококвалифицирани инженери кадри, с които да обезпечи все по-нарастващото търсене на специалисти в региона, смята  доц. Никола Шакев.

Предстои кандидатурата му да бъде внесена в Академичния съвет на Технически университет – София, след което ще встъпи в длъжност със заповед на ректора на проф. дн инж. Иван Кралов.

На провелото се снощи тайно гласуване делегатите избраха също председател и заместник-председател на Общото събрание на филиала. За председател, с 69 гласа „за“ беше преизбран доц. дн инж. Борислав Пенев, а негов заместник стана доц. д-р инж. Илия Четроков,  който събра подкрепата на 73-ма от делегатите.

Преди гласуването настоящият директор на филиала проф. д-р инж. Въльо Николов представи отчет за дейността за последната година. След два мандата той няма право да се кандидатира отново за поста.

Тази седмица предстои да бъдат избрани и нови декани на двата факултета, както и нови ръководители на част от катедрите във филиала на висшето учебно заведение.