За да са равнопоставени издателствата, директорите ще раздават едновременно комплектите след ваканцията

Най-много време ще отнемат 15-те буквара, четат ги в електронен вариант

DSCF9299

Издателствата доставиха днес окончателно и последните проекти на учебници и помагала за I и V клас, за да бъдат оценени от учителите. В предпоследния работен ден за календарната година училищните директори в Пловдив приеха вариантите и ги подредиха в компекти, за да ги раздадат на колегите си след края на ваканцията. За да са равнопоставени издателствата, учителите ще получат проектите едновременно, макар че някои са пристигнали още преди празниците. Такава е и инструкцията на зам.-министър Диян Стаматов да не се раздават учебници преди 9 януари.

Срокът за разпространението на проектите бе удължен до 4 януари 2017 г. Издателствата имаха ангажимент да разпратят одобрените на първия етап проекти под формата на готово книжно тяло до всички училища, в които учебният предмет се изу чава. Ако към проектите за учебници има електронен вариант, той се предоставя в училищата на цифров носител или се посочва интернет адрес, на който е достъпен.

Първият етап от оценяването се извърши от оценителни комисии, които се произнесоха по съдържанието, дизайна и по полиграфическото изпълнение. В състава на комисиите се включваха  специалисти в съответната област, учители, експерти по графичен дизайн и полиграфическо изпълнение. До 23 януари 2017 г. учителите трябва да направят своя избор по кой учебник предпочитат да работят.

Най-много време ще отнеме разглеждането на букварите, които са 15. Някои издателства, като „Просвета” и „Анубис”, са качили в сайтовете си проектите по отделните предмети. Много от учителите са се възползвали от това и по време на ваканцията са започнали да ги преглеждат, за да облекчат работата си и да направят по-компетентен анализ, когато се съберат с колегите си.

Най-вероятно, както се процедира досега, училищата ще работят с едно основно издателство, тъй като, ако всеки преподавател избере учебниците на различни издатели, това изключително много затруднява процедурата по поръчка и използването впоследствие. Без да броим първокласниците, при които учебниците са за еднократна употреба. Останалите обаче са със срок на годност 3 години, което също си казва думата.

Директорите се надяват колегите им да постигнат споразумение около едни и същи проекти, за да бъде и по-лесна организацията за доставка. Учителите пък се надяват изборът да не е формален, за да не е за сметка на децата.