Пловдив е домакин на годишната концефернция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която се провежда на 27 и 28 юли

69 нови училища отварят врати наесен в Норвегия, Ливан, САЩ, Сърбия, Франция, Турция, Молдова, Украйна, Гърция, Германия, Великобритания

Предвижда се допълнително финансиране на дейностите за съхранение на българското самосъзнание и култура, регламентирана е  възможност за командироване на учители за осигуряването на учебния процес. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев на годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина на тема „Българският език – духовен мост за национално единение“. Той подчерта че вече е въведено дистанционно обучение за обхващане на повече деца и създаване на общности около училищата. Създадени са адаптирани учебни програми по български език, история и география за деца, израснали в чуждоезикова среда. В момента се разработват и учебници.

„Работим по механизъм за оптимизиране на училищната мрежа, като целта е училищата по-ефективно да обхващат децата в техните райони“, подчерта Красимир Вълчев. На въпрос за петицията за признаване на българския език като матуритетен в ЕС, той отговори, че ще се работи в партньорство със страните, на чиито езици в България се провеждат зрелостни изпити.

Веднага след официалното откриване членовете на Асоциацията пристигнаха в Пловдив, където днес и утре се провежда работната част от конференцията.

Деканът на Педагогическия факултет проф. Румяна Танкова ще изнесе лекция за позитивното оценяване и диагностика на резултатите от обучението по български език в началното училище. Обучението е насочено към създаване на позитивни емоции и преживявания в класната стая. Целта е да се организира позитивна образователна среда, която повишава не само постиженията на учениците, но и тяхното психологическо благополучие. Така ученикът се чувстваподкрепен и мотивиран за своя напредък.

Как електронните ресурси могат да са в помощ на учителя по история ще обясни експертът от Регионалното управление на образованието Асен Василев, а за иновативните методи на преподаване по предмета ще говори гл.ас. Мина Маринова от Философско-историческия факултет на ПУ. Програмата предвижда и представяне на дейности за осъществяване на междупредметни връзки в обучението по български.

Членовете на Асоциацията ще се запознаят с нов образователен проект и ще видят презентация на електронен учебник по български за деца на българи в чужбина. Предвидено е споделяне на добри практики в обучението на деца мигранти у нас.

Освен че ще разгледат културно-историческите и архитектурни забележителности на Пловдив, директорите на школата зад граница ще засадят довечера дръвче в Цар-Симеоновата градина.

През изминалата учебна година броят на българските училища в чужбина е бил 328, а децата и ученици, обучавани в тях – над 26 000. От септември се очаква да отворят врати 397 училища, от които 69 нови – в Норвегия, Ливан, САЩ, Сърбия, Франция, Турция, Молдова, Украйна, Гърция, Германия, Великобритания.