Няма да закриват филиалите на Пловдивския университет в Смолян и Кърджали. Двойно ще се увеличат осигурените от държавата места за бакалаври и магистри за българи от диаспорите в чужбина

Допълнителни стипендии ще получават студентите от приоритетните професионални направления, за да се насърчава обучението им в тях. Това са математика, физически и химически науки, педагогика на обучението по,  религия и теология, енергетика, химически технологии и материалознание. Това предвиждат промени в подзаконовата нормативна уредба, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Предвижда се и увеличение на приема в приоритетните  направления.

От началото на 2016 година до момента студентите от специалности по приоритетните професионални направления получаваха допълнителни стипендии, но финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. От втория семестър на настоящата учебна финансирането ще става с държавни средства.

Няма да се закриват филиалите във Видин, Враца, Ловеч, Кърджали и Смолян на Великотърновския, Пловдивския, Минно-геоложкия и Медицинския университет – София. Там се обучават сравнително малко студенти, но те трябва да бъдат запазени, смята просветният министър Красимир Вълчев.

Висшите учебни заведения, които предлагат обучение в приоритетните професионални направления, да получават повече средства, предвиждат още промените.  В специалности като икономика и администрация приемът ще се намали, дори в учебните заведения с висока оценка.

Двойно ще се увеличат осигурените от държавата места за обучение на бакалаври и магистри за българи от диаспорите в чужбина. Те ще нараснат от 1000 на 2000.

За първенци на националните олимпиади по български език и литература и за първенците на випуски на средни и висши училища в райони с компактно население от българска народност в Украйна, Молдова, Сърбия, Румъния и Казахстан местата се увеличават от 15 на 30. За образователната и научна степен „доктор“ увеличението е от 20 на 40 места, а за следдипломна специализация периодът от 120 месеца се увеличава на 240. В Украйна, Молдова, Сърбия, Македония и Албания трайно расте броят на кандидатите за студенти, докторанти и специализанти с интерес към българските университети и научни организации, пише в мотивите на вносителите на промените.

Във връзка с разширяването на мрежата от училища в чужбина с преподаване на български език, история и география на България от 30 на 50 ще се увеличат преподавателите, изпращани от Министерството на образованието и науката в тези училища.