Ще работим за увеличаване на целевото финансиране за детските градини и на броя на националните програми, предназначени изцяло за тях. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков на среща с директори от цялата страна. Дискусията бе организирана от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и бе открита от неговия председател Диян Стаматов, а в обсъжданията участваха народните представители Красимир Вълчев, Медиха Енвер Мехмед-Хамза и Даниел Лорер.

Министър Цоков подчерта, че с приетия бюджет отчасти се решават проблемите с недостига на финансиране за детските градини, но е необходимо да се предвиди по-голям ресурс през следващата година. Той добави, че се работи и за започване на ранна педагогическа подкрепа още от яслена възраст.

Сред дискутираните теми бяха промените при конкурсите за избор на училищни директори, обезпечаването на яслите и детските градини и др. Все още учителите и директорите срещали технически проблеми при работата си с изградената единна електронна система в образованието.

“Първостепенна задача е да подобрим нейното функциониране, защото тя трябва да улеснява вашата работа, а не да я затруднява”, каза проф. Цоков. По думите му вече са проведени редица срещи с разработчиците на платформата и от тях са изискани бързи действия за подобряване на системата и продължаване на надграждането й.

“Пътят за осъвременяване и модернизиране на обучението ни преминава през дигитализацията. Решенията в тази област обаче трябва да се взимат съвместно от МОН и образователните институции”, допълни министърът.