1939 са попълнили онлайн анкетата на Асоциация „Родители“

Родители очакват преструктуриране и олекотяване на учебния материал, а не ранен старт на учебната година. Това е основният извод от изследване на Асоциация „Родители“, проведено чрез онлайн анкета сред 1 939 участници. От тях 22% са посочили, че имат дете в детската градина, 46% – дете в 1-4 клас, 32% – дете в 5-7 клас, и 35% – дете в 8-12 клас.

Поводът за изследването e идеята на МОН учениците да тръгват на училище в началото на септември. 73% категорично не одобряват тази идея. Те посочват, че децата са претоварени и имат нужда от дълга лятна почивка, а причината за това родителите виждат в прекалено сгъстения учебен план и преподавания материал, който трябва да се преструктурира и олекоти, за да има повече часове за упражнения. Мнозина гледат на предложението като формална мярка. За родителите, които не одобряват идеята за по-ранен старт, е важно децата да са навън през топлото време, а не в класните стаи, тъй като в началото на септември все още е прекалено горещо. Освен това много семейства използвали възможността да отидат на почивка на по-приемливи цени именно през този период.

Едва 18% одобряват или частично одобряват мярката. 40 на сто от родителите я приемат при условие, че има други по-дълги ваканции в рамките на учебната година.

За 24% от анкетираните ваканцията е твърде дълга, може да доведе до загуба на навици и забравяне на учебния материал (6%). Това време можело да се използва за повече учене и преговор (12%), тъй като са натрупани пропуски по време на дистанционното обучение.

Родителите са категорични, че ако годината започва две седмици по-рано, децата трябва да бъдат заети с извънкласни дейности – преходи сред природата (36%) и еднодневни екскурзии до музеи, манастири и паркове (31%), дейности за сплотяване на класа (21%), посещение на исторически обекти (20%). Посочват се и „работни“ екскурзии с цел децата да видят как работят ВЕЦ, язовири, летища и други обекти, интересни за тях. Едва 12% посочват, че това време трябва да е насочено към преговори и затвърждаване на материала.

Идеята за седмица за адаптация на всеки клас, така че децата да се опознаят със своите съученици и учители или да се настроят към училищния живот след ваканцията, се приема по-скоро с неодобрение (33% – напълно не одобрявам срещу 18% одобрявам напълно).