Според промените в Наредбата за организация на дейностите от тази година учениците подреждат желанията си и в четвърти етап за прием след VII клас

Документи за участие в четвърти етап на класиране за прием в гимназиите да се подават на 7 и 8 август предлага Министерството на образованието и науката. Проектът на заповед с графика е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН. Обявяването на резултатите от четвърто класиране ще е до 10 август, а записването – от 11 до 14 август.

Според промените в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование от тази година учениците подреждат желанията си и в четвърти етап на класиране за прием след VII клас. Датите за първи, втори и трети етап остават без промяна.

Въвеждането на четвърти етап се очаква да намали броя на неприетите и незаписани след трети тур на класиране ученици и да  има по-малко закрити паралелки.

В досегашните етапи на класиране ученик, записан в училище в една област след първи или втори етап на класиране, не се визуализира в информационната система като „записан“ в друга област. По този начин той можеше да блокира няколко свободни места в различни области и в същото време да е записан. С промените този проблем се преодолява, като до трето и четвърто класиране се допускат само ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и ученици, които не са кандидатствали до момента. Информационната система вече няма да позволява подаването на заявления за кандидатстване, ако ученикът е със статус „записан“ в училище в страната на място от държавния план-прием.

Остава възможността с решение на началника на регионалното управление на образованието и след анализ на приема, когато след четвъртия етап на класиране записаните в някоя паралелка са под норматива за минимален брой ученици, тя да не се закрива. По изключение държавният прием може да продължи до 11 септември, ако има ученици, които не са приети. Този етап се организира от приемащите училища.