SONY DSC

Изследването на инж. Теодора Мечева цели да оцени влиянието на шофьорските навици над пропускателната способност на пътната мрежа

Да въведе ред в хаоса на автомобилния поток – това е научната цел, която си е поставила инж. Теодора Мечева от пловдивския филиал на Техническия университет. Преди три години тя избира за тема на дисертацията си методите и средствата за изграждане на интелигентни пътни транспортни системи. Терминът е въведен през 80-те години на миналия век, когато информационните технологии навлизат в транспорта.

През първата година от докторантурата си Теодора Мечева сериозно проучва направеното досега от световната наука в интелигентните транспортни системи. През следващите две вече експериментира. „В областта на транспорта е трудно и много скъпо да се направят насочени експерименти, затова се насочих към симулационно изследване. Избрах симулатор за пътен трафик с отворен достъп, така че може да се ползва от много учени. Софтуерът, с който правя транспортните симулации се нарича „SUMO” (Simulator of urban mobility) и е немски“, разказва докторантката от катедра „Компютърни системи и технологии“ на филиала.

Едно от изследванията обхваща централната част на града, а данните са предоставени от община Пловдив и са извлечени чрез пътни камери, монтирани на натоварените кръстовища. И когато визуализира симулациите си, инж. Мечева  оценява дали нещо не е наред в града, съпоставяйки с представата, която има за трафика. Разработката може да бъде приложена на абсолютно всяка пътна мрежа по света. Изследването цели да оцени влиянието на шофьорските навици над пропускателната способност на пътната мрежа.

Друга част от научния труд ще може да се приложи в управлението на бъдещото движение с  автомобили роботи. С математически средства инженер Мечева изчислява влиянието на роботизираните автомобили върху ефективността на пътния трафик. „В момента има разработки на напълно автоматизирани превозни средства, които все още не са популярни в България. Моето предположение е, че безпилотните автомобили ще намалят пътните инциденти и забавянето на трафика, причинено от човешките грешки. Предполагам, че точно от това изследване ще излезе добър резултат,“ – споделя инж. Теодора Мечева.

Тя работи и върху няколко метода за адаптиране и синхронизиране на светофарите в Пловдив.