Средствата за квалификация скачат от 0.8 на 1 на сто в новия Колективен трудов договор, който ще бъде подписан официално на 19 юни

DSC_1563

20 на сто завишение на допълнителното трудово възнаграждение за лекторски час с 20% – от минимум 5 на минимум 6 лева, договориха социалните партньори на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МОН, където приключиха преговорите за Колективен трудов договор в системата на образованието. Страните се споразумяха и за увеличение на средствата за квалификация на педагогическите специалисти от 0,8% на 1 %. Повишаването на минималната работна заплата на педагозите с 10% също влиза в сила от януари догодина. Обезщетението на учителите, членове на синдикати –страни по КТД, на основание чл.222, ал. 3 от КТ е 10,5 брутни работни заплати, и на непедагогическите специалисти – 8,5.

Увеличението на средствата за професионална квалификационна степен е съответно с 20 лева за V ПКС,  ІV ПКС – 25, ІІІ ПКС – 30, ІІ ПКС – 60, І ПКС – 80 лева. Сумата за доктор става 120 лева, а за доктор на науките – 150.

От 1 януари за наставничество на учители  заплащането ще е не по-малко от 50 лева месечно за срок до една година. На класни ръководители, членове на синдикатите – страни по КТД сумата следва да е не по-малко от 30 лева на месец. На учители в ЦДГ, ОДЗ, ПДГ и ПГ в училище се полагат не по-малко от 15 лева. На учители, водещи документацията на ученици в задочна или самостоятелна форма на обучени, се падаг минимум 50 лева годишно.

Средствата за представително облекло на педагогически специалисти, зам.-директорите без норма за преподавателска работа и главния счетоводител, които са синдикални ще бъдат поне 360 лева. Със 100 лева по-малко за работно облекло ще получават работниците и служителите.

На всеки 6 месеца на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество страните по този договор ще отчитат изпълнението на настоящия КТД .

Предстои подписването на новия Колективен трудов договор за системата на средното образование на 19 юни по време на Учителския събор.