Изненадващ жест в навечерието на новата учебна година направиха доброволци от EVN в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. Група от енергоразпределителното дружество се зае да направи подобрения по двора. Ентусиастите решили да отделят един ден от отпуската си, за да коват пейки, подравняват пясъчници и боядисват катерушките и беседката.

„Свикнали сме да свързваме EVN основно със събиране на суми по сметки. Но тези хора бяха довели със себе си и своите деца, което изключително много ме трогна. Донесоха и цветя, които помолих да засадим на 14 септември, за да е сигурно, че ще ги има на първия учебен ден“, сподели директорът Катя Стоилова.

След като преобразили двора, доброволците сложили и къщичка за птици.

Проблемът на екипа на Центъра е как ще опази новите придобивки. Люлката за деца със специални потребности оцеля само няколко месеца. След поредицата вандалски прояви от страна на обитатели на махалата от Центъра решили да я дарят на Детска клиника на УМБАЛ „Св. Георги“.

Регионалният център работи с 599 деца от Пловдивска област, като диагностиката и дейностите се осъществяват на място в съответните детски и учебни заведения. В него работят 61 специалисти, от които 49 са магистри, 12 са бакалаври, двама от специалистите са докторанти – по „Специална педагогика“ и по „Специална психология“ към ПУ „Паисий Хилендарски”. Двама имат научно-образователна степен „доктор” в същите направления.