Графикът на класните и контролните за втория срок трябва да е съобразен с датите на националните външни оциневания, разпоредиха от МОН

11188253_953076901399891_2262260528855275737_n

Доброволни екипи от външни наблюдатели ще следят за организацията при провеждането на националните външни оценявания в 4 и 7 клас. В тях могат да се включат членове на училищното настоятелство, учители и родители. Страничните наблюдатели ще проверяват дали коректно се организират и провеждат дейностите по разсекретяване и размножаване на изпитните материали на малките матури и на кандидат-гимназистите. Това е посочено в заповедта на МОН за провеждането на външните оценявания. Кандидатите да наблюдават отблизо изпитните процедури обаче трябва предварително да подадат молба до Регионалния инспекторат по образованието, откъдето следва да получат писмено разрешение.

Графикът на класните и контролните работи за втория срок трябва да е съобразен с графика на тестовете за външно оценяване, за да не се претоварват учениците, се казва още в разпоредбата на просветното министерство.  С НВО по математика на 10 май стартира проверката на знанията на четвъртокласниците. На 12 май е тестът по български, а на следващия ден – по човек и природа. Тестът по човек и общество е на 16 май. Изпитите по български език и математика за седмокласниците са съответно на 18 и 20 май. Външното оценяване по обществени науки е на 26 май, а на следващия ден – по чужд език. 30 май е датата за провеждане на теста по природни науки.