ОУ „Димитър Талев“ отваря врати за 144 деца в дните за ориентиране, за да превъзмогнат стреса

За първи път през учебната 2023/2024 г. в учебния план на две от паралелките е включено като разширена подготовка „Въведение в информационните технологии“. Всички шест паралелки ще имат като допълнителна подготовка новия учебен предмет „Формиране на емоционално-социални умения“

Няколко дни по-рано ще влязат в класните стаи бъдещите първокласници на ОУ „Димитър Талев“ с идеята на 15 септември да не бъдат стресирани, а спокойни и радостни, знаейки какво ги очаква.

На 11 септември училището ще отвори врати за всички 144 първолаци. В три последователни дни те ще имат среща със своите класни ръководители преди официалния старт на учебната година, ще се запознаят със съучениците си, с правилата в училище и дневния режим. Програмата предвижда физическа активност, въведение в учебните предмети, занимания по интереси.

„Идеята е социализация и изграждане на позитивна и подкрепяща образователна среда, опознаване на индивидуалността на учениците и техните интереси с цел формиране на групи по занимания по интереси за стимулиране на творчеството и таланта им. И не на последно място – превъзмогване на стреса и плавен преход от детската градина към училищната среда“, пояснява директорът Ирина Чолакова. Всяка година този модел за работа с родители се радвал на успех и посещаемост.

От 2018 г. в училището се прилага обучение в смесен блок с иновативни методи относно организацията на учебния процес, самоподготовката в рамките на учебния ден, стопирано е ежедневното носене на тежки раници през седмицата.

За първи път през учебната 2023/2024 г. в учебния план на две от паралелките е включен като разширена подготовка учебният предмет „Въведение в информационните технологии“. За учениците са осигурени преносими устройства (хромбуци) с лицензи към тях,по общинската подпрограма за модернизация на учебния процес. Учителите са обучени и сертифицирани за методите по модела 1:1, така че наред с ограмотяването, първокласниците ще усвояват дигитални компетентности, съобразени с възрастта им. Паралелките, обучавани по модела 1:1, стават общо четири в начален и прогимназиален етап.

„Приоритет в обучението и възпитанието на учениците е осигуряването на позитивна и насърчаваща образователна среда, която да формира емпатия, увереност, емоционална интелигентност. Вече са готови учебните програми по новия предмет „Формиране на емоционално-социални умения“, който ще се изучава като допълнителна подготовка от всичките шест паралелки на първокласници за първа учебна година“, пояснява Ирина Чолакова.