Новият ректор на Технически университет – София проф. дн инж. Иван Кралов официално встъпи в длъжност, а за директор на филиала в Пловдив беше избран доц. д-р Никола Шакев. Той беше номиниран в средата на ноември от Общото събрание, а вчера кандидатурата му беше утвърдена с тайно гласуване от новоизбрания Академичен съвет.

Доц. Шакев предвижда осъвременяване на учебните планове, съобразно технологичното развитие, провеждане на научни изследвания и нови разработки, обновяване на материалната база, както за обучение, така и за изследователска дейност. „Филиал Пловдив ще се превърне в регионален център за трансфер на технологии и компетентности и ще продължи да подготвя висококвалифицирани инженери кадри, с които да обезпечи все по-нарастващото търсене на специалисти в региона“, казва новоизбраният директор.

Доц. д-р Никола Шакев е роден през 1974 г. в гр. Пловдив. Завършил е Математическата гимназия в града, а след това Технически университет-София, филиал Пловдив. От 2006 година е преподавател в катедра „Системи за управление“, като в последните два мандата заема и длъжността заместник-директор. Автор е на повече от 70 научни публикации, като интересите му са в областта на интелигентните системи за управление, управление на роботи и манипулатори, разработване на алгоритми за обучение на изкуствени невронни мрежи.

В длъжност встъпиха и новоизбраните декани на двата факултета на филиала. Факултетът по машиностроене и уредостроене ще се ръководи от доц. д-р Красимир Амбарев, а факултетът по електроника и автоматика – от доц. д-р Митко Шопов.

Мандатите на всички членове на новото ръководство са четиригодишни.