Валентина Георгиева спечели конкурс за преподавател в Българското общообразователно училище „Христо Ботев”

obla4nitex

Директорът на СУ „Патриарх Евтимий” става учител в Братислава. Валентина Георгиева спечели конкурс за преподавател по химия в Българското средно общообразователно училище „Христо Ботев” и на 15 септември няма да открие учебната година в Пловдив, а зад граница.Създадено първоначално като основно, днес то е гимназия с 12-годишен срок на обучение. От 1995 г. е включено в мрежата на словашките училища.

На шефския стол временно сяда заместничката на Валентина Георгиева по учебната дейност – Диана Картелова.

От 15 септември училището стартира иновативна паралелка в 5. клас по проекта на МОН „Клас без хартия”.  Ще бъдат създадени условия за изследователска дейност на учениците чрез облачни технологии и работа по интердисциплинарен проект, различен за всеки клас от етапа на прогимназиално обучение. Часовете ще се провеждат в новоизградения център по природни науки „От атома до Космоса”, финансиран от фондация „Америка за България” в рамките на конкурса „Училище на бъдещето”.