Ружка Генова и зам.-директорът Михаела Стайкова бяха отличени за издигане престижа на българския спорт

С плакети за съществен принос за издигане престижа на българския спорт бяха отличени директорът на СУ „Васил Левски“ в Пловдив Ружка Генова и заместник-директорът по спортна дейност Михаела Стайкова. Отличие получи и директорът на 166 Спортно училище “Васил Левски” в София Нина Иванова. Награждаването се състоя в рамките на обучителен семинар за директори и заместник-директори на спортни училища, организиран от Министерството на младежка и спорта. Заместник-министър Диана Иванова откри събитието, в което участваха представители на 25 спортни училища от цялата страна.

Прилагането на националната програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по професия “Помощник-треньор” в спортните училища беше представено от проф. Даниела Дашева – ръководител на екипа, разработил документа.

Представено беше партньорството между училищата и НСА за осигуряване на професионалното образование на учениците и кариерното развитие на учителите по специализирана подготовка.

Зам.-министър Диана Иванова насърчи участниците в семинара към обмяната на добри практики в работата си с учениците. И добави, че развитието на спортните училища е сред приоритетите в политиката на ММС.

За учебната 2022/2023 година е утвърден държавен план-прием за 1828 ученици, които са разпределени в 67 паралелки. В спортните училища в страната се осъществява специализирана подготовка по 31 вида спорт.

Директорите и заместник-директорите бяха запознати и с методическите насоки за прилагане на нормативната уредба при прием на ученици, преместване, промяна на свободни места, реализиране на специализираната подготовка на учениците и други дейности от компетентността на ММС.

Експерти от министерството представиха възможностите за развитие на материалната база на държавните спортни училища.