И сега си имаме Етичен кодекс, защо са ни други правила, ако тези се спазват, недоумяват школските шефове

5000 преподаватели и директори годишно са обект на физическа и психологическа агресия, според “Подкрепа”

Директорите на детски и учебни заведения ще трябва да разработят норми за поведението на персонала. Регулатор ще  следи за изпълнението им и ще информира своевременно за възникнала проблемна ситуация. Депешата е на МОН в резултат на зачестилите прояви на саморазправа и агресия в детски градини и училища в страната, които за пореден път повдигнаха проблема за агресията.

И сега всяко училище си има Етичен кодекс, защо са ни други правила, ако тези се спазват, недоволстват от поредното изискване директорите. Етичният кодекс представял стандартите за поведение на работещия в училище персонал с децата. Училището е място, където се изгражда сплотена общност на ученици, учители и родители. Всички членове на общността се отнасят с уважение помежду си и си помагат за постигането на една обща цел – по-добро образование, са част от клаузите в кодекса. Според документа всеки учител осъществява своите професионални задължения в услуга на учениците и допринася за формиране облика на училището, спазвайки принципите на професионалната етика. Кодексът засяга и родителите, които нямат право да се саморазправят, а да сигнализират класния ръководител за възникнала нередност или конфликт.

От синдикат „Образование” на „Подкрепа” припомнят, че само за година примерите на физическата и психологическа агресия над българските учители и директори са над 5000. Това била една от причините млади педагози да откажат да работят в класната стая.

„Натискът и опитите за въздействие на някои родители или техните кооперативи към учителите са абсурдни. При случая с бургаската детска градина виждаме незаконосъобразно действие, извършено от родител – поставяне на камера без знанието и съгласието на наблюдаваното лице. В почти 90% от образователните институции има видеонаблюдение, което далеч не решава проблема с агресията между деца и ученици, агресията към учители и директори”, коментира лидерът на синдиката Юлиян Петров.