При натрупване на 50 броя по уважителни причини искат от школските шефове да подават сигнал до инспекцията

19231.w470

С поредната бумащина са натоварени училищните директори, които занапред трябва да подават информация и за учениците, натрупали повече от 50 отсъствия по уважителни причини. Справката се изисква по настояване на Регионалната здравна инспекция в Пловдив. Когато ученик надхвърли посочения лимит неприсъствия в клас, директорът трябва да попълни формуляр, в който да посочи трите му имена, ЕГН, номер на амбулаторния лист и датата на издаването му, както и Уникалния идентификационен номер на лекаря, написал бележката.

Заедно с това директорът се задължава да запознаете класните ръководители и медицинското лице в  училището с образеца на медицинска бележка, която следва да бъде издавана от лекаря и при представяне на фалшива, незабавно да уведоми РЗИ.

Какво прави директор с 800 или 1000 ученици. Абсурдно е да ни вменяват и това задължение, след като ежедневно правим справки на всякакви институции за какво ли не. Ежемесечно подаваме информация за броя извинени и неизвинени отсъствията. Защо РЗИ не проверява личните лекари, а искат от нас да влизаме в ролята на инспектори, недоумяват школските шефове. Според тях това е абсолютно ненужно хабене на ресурс, което няма да доведе до никакъв резултат.

Проблемът за извинителните бележки и амбулаторните листове не е от вчера. Миналата есен джипитата скочиха срещу идеята на МОН учениците да извиняват отсъствията си по медицински причини не чрез извинителна бележка, а посредством амбулаторен лист. Мотивът беше, че исканата мярка е незаконосъобразна и представлява грубо нарушение на конфиденциалността, категорични заявиха от Сдружението на общопрактикуващите лекари у нас. Предложението на образователното министерство бе аргументирано с твърдението, че ако амбулаторният лист влезе в сила като документ за извинение на отсъствия, ще се спре фалшификацията на извинителни бележки. От Сдружението опонираха, че в амбулаторния лист, издаван от джипито, се съдържа лична информация за здравето на даден пациент и до нея не може да има достъп всеки.

В крайна сметка бе взето решение извиняването на отсъствията на учениците по болест да става с медицинска бележка, в която лекарите посочват номер от амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение.