20140531-ZLNWSVROZWK-1401511992

Обмяна на добри практики ще направят на кръгла маса в Дома на учителя директори от Пловдив и Банско. Представители на детски и учебни заведения ще дискутират актуалните проблеми в системата на училищното и предучилищното образование.

Срещата ще започне с презентация на Марина Ангелова – директор на пловдивската ЦДГ “Велимира”, на тема “Издигане авторитета на детското заведение с цел задоволяване високите очаквания на училищната общност”. Невенка Бърдарева – директор на НУ “Паисий Хилендарски” в Банско, ще представи практика на тема “Училището – място за децата”. Срещата ще продължи с презентация на тема “Добрият учител, критерий за успеха на ученика”, представена от Пенко Рисков – директор на пловдивското СОУ “Св. Софроний Врачански”. Кръглата маса ще завърши с презентация на директора на основното училище в Граф Игнатиево – Даниела Петкова, на тема “Семейство и училище – едно възможно партньорство”.