Съюзът на работодателите в системата на народната просвета събра над 450 директори в Пловдив, за да подготви членовете си за предстоящата STEM програма по Плана за възстановяване.

“Пари ще има за всяко училище в страната, но рисковете новозакупеното оборудване да остане по шкафовете са големи. Директорите работят по много различни проекти всяка година. Сега е моментът всеки училищен екип да прецени къде е силен и да надгражда – нови лаборатории, дооборудване на учителите с лаптопи, проектори във всяка стая, разширяване на 1:1 и лаптопи за децата. Програмата ще има смисъл само ако новото оборудване е полезно и се ползва всеки ден”, каза зам.-кметът по образование Стефан Стоянов. И добави, че добрата училищна среда е важен компонент от образованието. Досега инвестициите по оперативните програми бяха насочени предимно към енергийната ефективност. Сега се дава възможност да се инвестира в цялостната модернизация на сградите и да се повиши като цяло качеството на училищната среда“.

Девет училища в Пловдив могат да получат финансиране тази година за модернизиране на учебната си инфраструктура и обновяване на цялостния облик на сградите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Община Пловдив вече е подала проектни предложения по процедура „Модернизация на образователната среда“, по която допустими обекти са общински детски градини и училища, разделени в четири компонента. Проектите са на стойност близо 37 млн. лв., от които близо 33 млн. са от европейски средства, а 4 млн. лв. съфинансиране от общинския бюджет.