Съюзът на работодателите в образованието внесе в МОН и НС предложения, свързани с актуализацията на бюджет 2021

Директори настояват за допълнителни средства за осъществяване на прецизна дезинфекция в помещенията на детските градини и училищата.

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета проведе тридневна среща, в която взеха участие директори и заместник-директори на образователни институции от страната. Те обсъждаха трудностите в навечерието на новата учебна година и обсъдиха възможни решения. Обобщените предложения, свързани с актуализацията на бюджет 2021, бяха внесени внесени за обсъждане в МОН и НС предложения за обсъжданата актуализация на Бюджет 2021.

Освен за дезинфекция, директорите искат още средства за закупуване на въздухопречистватели и озонатори за класните стаи.

Всички са категорични, че са нужни суми за обезпечаване на интернета на учениците, които са финансово затруднени и на учителите при провеждане на онлайн обучение.

Директорите са на мнение, че държавата трябва да осигури средства за периодично, доброволно тестване на ученици и учители за КОВИД.

Предстои на територията на ръководените от нас учебни заведения да се проведат трети за тази година парламентарни избори, а и вот за президент. За добрата организация е необходимо да се предвидят пари за заплащане на ангажираните лица и други разходи по изборите, заявяват школските шефове. Те са категорични, че училищата няма да могат да поемат от своите бюджети поредните извънредни разходи в рамките на една година.