Общинският съвет ще решава дали да отпусне 156 140 лева за ремонт на фасадата, покрива и фоайето на Хуманитарната гимназия

Училищни директори са депозирали докладни в общината за извършване на неотложни ремонти на управляваните от тях учебни заведения. На заседанието си на 10 май Общинският съвет ще разглежда молбата на директорите на Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ Соня Киркова и на Анета Вълева – директор на ОУ „Княз Александър I“, които обитават сградата на някогашната Пловдивска мъжка гимназия – паметник на културата. 156 140 лева са нужни за ремонт на фасадата и покрива на сградата, обновяване на централното фоайе и коридора на първия етаж, както и за подмяна на дограмата на част от прозорците.

В докладна записка директорът на СУ „Св. Патриарх Евтимий“  настоява за отпускане за средства за спешен ремонт на спортна площадка. Асфалтовата настилка е поставена през  1984 година и защитният слой е напълно изчерпан, сочи в аргументите си Диана Картелова. Нужната сума за обновяване е 90 000 лева.

ОУ ”Душо Хаджидеков”, към което се присъедини бившето „Георги Бенковски”, се нуждае от средства за ремонт на втората сграда на ул. „ А. Папазов”. През настоящата учебна година в нея се обучават 180 ученици, включени в  8 паралелки, и 144 деца в 7 групи са при целодневна организация. Увеличението на паралелките е от 5 на 8. Очакваният прием за следващата учебна година ще бъде още по-голям за филиала и общият брой на обучаваните деца в сградата ще е около 250. Това налага да бъдат ремонтирани част от помещенията на III етаж на сградата, обяснява директорът Георги Стефанов. Искането е за 60 000 лева.