Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България не подкрепя направените предложения от МОН в Проекта за Наредба за изменение на учебния план.

„Директорите на училищата бяхме силно изненадани от внезапната промяна, наложила внесените предложения за неясна редакция на типовия учебен план за 5,6,7 клас. Такава редакция не може и не бива да се прави в резултат на анонимни анкети, както дори е разписано в мотивите към внесеното предложение, а след задълбочено професионално обсъждане. Подобни изменения имат смисъл само и единствено след промени в учебното съдържание за 5,6,7 клас по предложените учебни предмети. В противен случай, според нас, се предлага да има самоцелно увеличаване на часовете и учениците да затвърждават и преговарят неща, които така и не са разбрали, са неясни, като се разчита на механично запаметяване“, се казва в становището на МОН.

Според директорите предложенията за промени ще доведат до ежедневна седемчасова натовареност на учениците от прогимназията, като в училищата на две смени те ще приключват всеки ден часове към 19,10 часа, след което ще се придвижват до домовете си. Учениците, за които има осигурен училищен транспорт, едва след този час ще бъдат извозвани до населените им места, в това число и в зимните месеци.

Друго от съображенията е липсата на финансов ресурс, който да гарантира реализирането на промените в учебния план.

„Предлаганите повече часове не означават повече знания по български език и математика, след като не е направена никаква редакция на учебното съдържание. Учениците ще затвърждават още от и без друго неясното съдържание, което предполага само възпроизвеждане, а не осмисляне и функционални знания. Предложенията на МОН ще причинят 13-часово пребиваване на учениците от целодневната организация, а тя ще е силно компроментирана“, се казва още в становището на организацията.

Според директорите предвидените промени ще доведат до кадрови дефицит по предмети, за които през последните 5 години и без друго няма кандидати.